STROMBAFORT

115.00

STROMBAFORT

STANOZOLOL

10 mg/comprimé.

100 comprimés

PRODUITS PHARMACEUTIQUES DES BALKANS

EXP. DATE : 11/2021

Catégorie :

Description

PERSPECTIVE : UTILISATEUR/PATIENT D'INFORMAȚII PENTRU

STROMBAFORT 10 mg comprimate filmate

STROMBAFORT 50 mg comprimate filmate

Stanozolol

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a

începe să utilizaţi acest médicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

− Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

− Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

− Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rau,

chiar donner au aceleaşi semne de boală ca mais dumneavoastră.

− Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului

dumneavoastră sau pharmacystului sau asistentei medicale.

Acestea includ orice posibile réaction indésirable nemenţionate în

perspective d'as. vezi pct. 4.

Ce găsiţi în acest prospect :

1. Ce este Strombafort și pentru ce se utiliză

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Strombafort

3. Cum să utilizaţi Strombafort

4. Réactions affectées négativement

5. Cum se păstrează Strombafort

6. Conţinutul ambalajuluişi alte informaţii

1. Ce este Strombafort și pentru ce se utiliză

Strombafort comprimate poate fi utilizat în timpul terapiei de

recuperare în pathologii însoțite de dereglarea sintezei proteinelor, caşexia de diversă genesis, traumale, arsurile, perioadele

pré- şi postoperatorii, după bolile infecţioase şi iradiere, insuffienţa renală şisuprarenală, guşa toxică, dystrophie musculaire, ostéoporose, echilibrul nitrate negativ în thérapie cu corticosteroizi,

anémie aplasique hypo-si. Adjuvant dans le tratamentul tuberculozei,

ostéomielitei, asthme bronchique, hépatite.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Strombafort

Nu utilizați Strombafort :

− dacă sunteți allergique (hypersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente but preparatului Strombafort.

− dacă sunteți gravidă sau alăptați.

− contrindicații suplimentare sunt carcinomul de prostată sau

carcinoma mamar la bărbați, cardiopatie ischemică, ateroscleroză

severă, insufficienţa hepatică şi renală, prostatita acută şi cronică.

Strombafort comprimate nu este recomandat pentru copii și

adolescenți cu vârsta sub 18 ans, datorită lipsei datelor privind

siguranța și eficacitatea.

Aveți grijă deosebită la tratamentul cu Strombafort comprimate

Se interzice depăşirea dozelor recomandate. La zone administrative

preparatului la femei trebuie evaluat beneficiul scontat si

riscul posibil altratamentului având în vedere acţiunea androgenă a preparatului. La apariția primelor semne de virilizare a pacientelor (îngroşarea vocii, hirsutisme, acnee, clitoromegalie) administrationarea trebuie stopată pentru a evita modificările ireversibile.

Preparatulse administrează cu precauţie la effectarea funcţiei inimii, hypertensiune arterială, effectarea funcţiei hepatice şi renale,

épilepsie, migraineă şi glaucome (tension intraoculaireă) inclusiv în

antécédent. Pe parcursul tratamentuluise recomandă controlul

systémique al tensiunii intraoculare din cauza retenţiei posibile a

ionilor de sodiu şi apei dans l'organisme. Zone de modification possible

funcţiei hepatice, de aceea după o cură de tratament de 4 săptămânise recomandă controlul funcţiei hepatice. Înainte de a iniţia

tratamentul şi ulterior, pe parcursul lui se recomandă efectuarea

controlului rectal al prostatei.

În diabetul zaharat se recomandă ajustarea dozelor preparatelor

antihyperglycémie.

La pacienţii cu tumori maligne durata tratamentului se va determina -n mod individual şi -n funcţie de parametrii hepatici. Et se

controla lipidémie systémique şi colestérolémie.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente,

inclusiv dintre objectifs eliberate fără prescriptie medicală.

Alte medicamente (medicamente care scad nivelul de glucoză din sânge numite antidiabetice și așa-numitele derivaţi de

cumarină utilizate pentru a preveni coagularea sângelui) sueur

grippe efficace Strombafort. Poate de Deasemenea Strombafort

potența efectul hepatotoxic al unor medicamente.

Sarcina și alăptarea

Adresseați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru

recommandation înainte d'un médicament lua orice. Strombafort non

trebuie utilizat în timpulsarcinii și alăptării.

Conducerea vehiclehiculelor și folosirea utilajelor

Tratamentul cu Strombafort nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicle și de a folosi utilaje.

Informations importantes privind unele componente ale

Strombafort

Comprimatele Strombafort conţin lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, déficit de lactază

(Lapp)sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilise un médicament acest.

3. Cum să utilizaţi Strombafort

Strombafort trebuie întotdeauna utilizat în doză, în modul și

pentru perioada de timp prescrisă de medicul dumneavoastră.

Doza uzuală este umătoarea:

Adulţi – dose initiale de 10-20 mg/zi.

Dosage de întreţinere este de 5-10 mg/zi.

Dose maximale – 50 mg/24 ore.

La union bolnavi pentru descreşterea frecvenţei şi severităţii acceselor de angioedem ereditar dozele se ajustează individual în

clinique dependenţă de răspunsul. Posologie de iniţială constituie câte 2 mg

de 3 ori pe zi. La obţinerea unui răspuns favorabil dose se réduire

treptat într-un intervalle de la 1 până la 3 luni până la 2 mg pe zi.

Module d'administration

Se administreză pe cale orală. Comprimatele filmate trebuie înghiţite întregi, cu o cantitate suficientă de lichid. Comprimer

nu trebuie divizate, sfărâmate sau mestecate.

Dacă ați utilizat mai mult Strombafort decât trebuie

Dacă aţi luat sau credeţi că aţi luat mai multe comprimate

Strombafort decît trebuie (supradozaj), spuneţi imediat medicului dumneavoastră sauprezentaţi-vă la cea mai apropiată

unir medicală. Aduceţi ambalajulsau medicamentele ramase

cu dumneavoastra.

Cazuri de supradozaj nu au Fost semnalate. Sur caz de abuz de

préparer, soigner conţin metandienon (administrarea dozelor mari

în calitate de remediu anabolic) se înregistrează reacţii adverse

troubles psychiques endocriniens, métaboliques graves.

Dacă uitaţi să luaţi Strombafort

Dacă uitați să luați o doză, luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă se apropie timpul pentru administrarea dozei următoare, nu mai luați doza omisă. Nu luați o dose

dublă pentru a compensa o doză uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă încetați să administrați Strombafort

Trebuie să continuați să utilizați Strombafort atît timp cît va

indiquer medicul dumneavostra. Nu întrerupeţi administrarea

medicamentului fără să discutați mai întîi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Réactions affectées négativement

Ca toate medicamentele, Strombafort poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Strombafort comprimate în doze therapyice este puțin probabil

sont provoace efecte secundare. În timpul tratamentului prelungit au fost observer următoarele reacții adverse (nu sunt

date de disponibilité de frecvență):

Tumeur hépatique. La vârstnici – hypertrophie şi/sau carcinom de

prostate.

Modificări în analysis de sânge, coagulare scăzută a sângelui cu

tendinţă la hemoragii.

Réactions d'hypersensibilité.

Suprimarea secreţiei gonadotropinei (hormone de stimulare sexuală).

La femei – apariţia semnelor de virilizare (de ex., acnee, hirsutisme,

alopecie de tip masculin, îngroşarea ireversibilă a timbrului vocii,

dismenorea, hypertrophie du clitoris). Răguşirea poate fi primulsemn

al modificării tonalităţii, care poate fi de lungă durată, iar uneori

irréversible.

Amenoree si inhibarea spermatogenèse. Ginecomastie (marirée

glandelor mamare) la bărbaţi.

Modificarea libidoului.

La băieţii de vârstă prepubertară se pot observa erecţii frecvente şi mărirea penisului, la fete – intensificarea pilozităţii pubiene

şi hypertrophie du clitoris.

Retenţia lichidului cu edeme périférice, hypercalciurie (mărirea

ionilor de calciu în sânge), la bărbaţi şi femei – progresarea aterosclerozei (pathologies de depunere a grăsimilor pe intima vaselor numite artere).

Greaţă, vomă, reducerea poftei de mâncare.

Dereglarea funcţiei hepatice, colestază (dificultate de eliberare

a bilei), icter (colorarea in galben a tegumentelor).

Acnée, hirsutisme (creștere anormală a părului) nesemnificativ.

Retenţia ionilor de sodiu şi apei în organisme.

Creşterea concentraţiei unor parametri biochimici în sânge

(ureei în sânge, bilanţ nitrate pozitiv, hypercalcium) în special

la pacienţii, care respectă un regim strict la pat, şi la pacientele

cu cancer mamar métastatique. Modificarea (positiv) indicilor funcţiei hépatique.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă, sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă

rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Reportarea reactţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului

dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile réaction défavorable nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi reporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de reportare, ale cărui retaili sunt publicate pe

site-web-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale :

www.amed.md ou e-mail : [email protected]

Reportând réaction défavorable, puteţi contribui la furnizarea de

informaţii suplimentare privind siguranţa acestui médicament.

5. Cum se pastrează Strombafort

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

A se păstra la loc protejat de lumină și temperaturei sub 25 °C.

Nu utilizaţi Strombafort după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP".

Les données d'expiration se réfèrent respectivement à l'ultima z et lunii.

Nu sunt necesare condiţii speciale de păstrare. Médicaments

nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a residurilor

gérant. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele

soins nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Strombafort

Substanţa activă este stanozolol.

1 comprimat filmat contient du stanozolol 10 mg ou 50 mg.

Celealte componente sunt :

Nucléaire

Stéarate de magnésium, Kollidon CL (crospovidone), cellulose

microcristalină, amidonglicolat de sodiu, Ludipress (lactoză

monohydrate, polyvidone, crospovidone).

Film

Copolymer al alcoolului polivinilic și polietilenglicolului, talc, dioxid

de titan, mono și diglyceride but acizilor grași, alcool polivinivlic,

colorant FD&C Albastru Nr.1, colorant FD&C Albastru Nr. 2.

Cum arată Strombafort şi conţinutul ambalajului

Comprimate filmate rotunde, biconvexe de culoare albastră deschisă. În secțiune transversală conținutul intern al comprimatului este de culoare albă.

Conţinutul ambalajului

Strombafort 10 mg comprimate filmate

Câte 25 comprimate filmate sous blister din PVC/Al.

Câte 4 blistere împreună cu prospectul pentru pacient se plasează în cutie de carton.

Strombafort 50 mg comprimate filmate

Câte 20 comprimate filmate sous blister din PVC/Al.

Câte 3 blistere împreună cu prospectul pentru pacient se plasează în cutie de carton.

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul

Deţinătorul certificatului de înregistrare

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

p.N. Grădescu, 4, MD-2002, ou. Chisinau, République de Moldavie

Fabricantul

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

p. Industrială, 7/A, MD-2091, ou. Chanteur, République de Moldavie

Acest prospect a fost approuvé en décembre 2018

Informații detailiate privind acest medicament sunt disponibile

pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

(AMDM) http://nomenclator.amed.md/

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “STROMBAFORT”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *